• Informacje
  Kontaktowe


  WALCOWNIA RUR SILESIA S.A.

  41-100 Siemianowice Śląskie, Ul. Stalmacha 8
  Sąd Rejonowy w Katowicach
   – Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  NIP 643-170-42-23,
  REGON 240555870,
  Numer KRS – 0000276980,
  wysokość kapitału zakładowego – 102 500,00 zł

Napisz
do nas